Share   Report!   Description

Izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Cristian Dan Preda pozvao je vlasti te zemlje da odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske unije jer sa tim kasne više od pola godine.

To se, kako je naglasio, mora završiti prije svih ostalih obaveza kako bi BiH dobila kandidatski status. Pozvao je na hitno formiranje vlasti, a na državne parlamentarce iz RS-a apelovao da pristupe osnivanju parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje na nivou BiH i Unije.

Naš gost je izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH, Cristian Dan Preda.

Pratite nas: http://www.youtube.com/ajba...
http://facebook.com/ajbalkans
http://instagram.com/ajbalk...
http://twitter.com/ajbalkans
http://balkans.aljazeera.net


Hide
Loading download links..